A&G
FUNERAL GROUP

Bloemen versturen

Wenst u bloemen te bezorgen op één van onze plechtigheden?

Gelieve het volgende formulier in te vullen. Na ontvangst van uw bestelling krijgt u een factuur aangeleverd voor uitbetaling.
Uw bestelling zal de dag van de uitvaart geleverd worden.

Kies een bloemstuk

Rouwboeket vanaf 50€
Rouwbloemstuk vanaf 100€
Rouwkrans vanaf 250€

Kaart en lint

Van

Informatie over facturatie

De bestuurder A&G Funeral Group voert de verwerking uit van persoonsgegevens voor het beheer van uw aanvraag. Deze gegevens zijn essentieel, anders kan de aanvraag niet in acht genomen worden. U heeft het recht tot verhoor, toegang, aanpassing en verzet omtrent al uw persoonsgegevens indien gegronde redenen. Deze gegevens vergezeld van een kopie van uw identiteitsbewijs kunnen via volgend e-mailadres of per post worden bozorgd aan de Juridische Dienst van A&G Funeral Group, gevestigd te 1180 Brussel, Oscar Van Goidtsnovenlaan 6.

** Aanbiedingen en berichten worden digitaal (SMS, MMS, Mail), per fax of post verzonden. De partners van A&G Funeral Group zijn verzekeraars, zaakgelastigden, verzekeringsmaatschappijen, voorzorgsinstellingen, verenigingen en makelaars.